Book Flip


1
JAI GAÑESH DEVÃ

Jai Gañesh Jai Gañesh Jai Gañesh Devã
Mãtã Jãki Pãrvati Pitã Mahãdevã
 
Ek dant deyãvant chãr bhujãdãri
Mãthe par tilak sohe moos ki sawãri
Pãn chaðhe phool chaðhe aur chaðhe mevã
Laððuon kã bhog lage sant karen sewã, Jai Gañesh...
 
Andhe ko ãnkh det koðhin ko kãyã
Bhãnjhan ko putra det nirdhan ko mãyã
Soor shãm sharañ ãye saphal keeje sewã
Mãtã Jãki Pãrvati Pitã Mahãdevã, Jai Gañesh...
 


2
GAM GANPATAYE NAMO NAMAH

Aum Gam Ganapataye Namo Namah
Siddhi Vin„yak Namo Namah
Asht Vin„yak Namo Namah
Ganapati B„pp„ Moriy„
Copyright © 1996-